Friday, July 3, 2009

Gharyan

Gharyan (Libya) niegdyś to miejsce słynęło z wyrobów naczyń glinianych. Gharyan położony jest na pieknych wzgórzach i nadal orgaznizowane są tu wycieczki po zakupy naczyniowe, całe pobocza drogi zastawione są straganikami z naczyniami. Niestety libijska niechęć do pracy wzięła górę aktualnie większość naczyń pochodzi z Tunezji...

To jest z łaski Twego Pana...


... i pracownik miesiąca